Rajshahi


Bangladesh Computer Samity, Rajshahi Branch

Joynob Plaza, 2nd Floor

Greater Road, Rajshahi-6000

Phone:88-01714004107

Email: rajshahi@bcs.org.bd

 

Recent Event

 

 

 

Upcoming Event